فیلم و ورق لمینه

گالری شرکت پارس کمپلکس
  • ?????
  • ?????
  • ?????
فیلم و ورق لمینه
?????
?????
?????

فیلم و ورق لمینه

یکی از عواملی که باعث رشد بسته بندی های PET/PE و افزایش تقاضای آن شده است، ایده آل بودن آن برای تماس با محصولات غذایی است. 
این محصولات دارای خواص اساسی مانند : 
- شفافیت بالا                                     
 - ماندگاری بالای مواد غذایی
- قابلیت تولید فیلم به صورت 2لایه و 4لایه و بالاتر 
- دوخت پذیر با لایهPE 
- مناسب برای تماس مستقیم با مواد غذایی         
- جلوگیری از مهاجرت پلیمر
- قابلیت تولید به صورت 2رنگ وسایر رنگ ه