Apet-Cpet-Gpetفیلم و ورق های

گالری شرکت پارس کمپلکس
  • ???? ? ??? ???  Apet
  • ???? ? ??? ???  Apet
  • ???? ? ??? ???  Apet
Apet-Cpet-Gpetفیلم و ورق های
???? ? ??? ???  Apet
???? ? ??? ???  Apet
???? ? ??? ???  Apet

Apet-Cpet-Gpetفیلم و ورق های

پارس کمپلکس میتــواند انــواع محصولات Pet  که شامل:Apet-Cpet-Gpet است را تولید کند. 
از جمله مزایای محصول Cpet  که میشود از آن نام برد قابلیت استفاده در مایکروفر است و می توان مواد غذایی داخل آن را گرم کرد.