پزشکی و بهداشتی

گالری شرکت پارس کمپلکس
  • ????? ? ???????
  • ????? ? ???????
  • ????? ? ???????
پزشکی و بهداشتی
????? ? ???????
????? ? ???????
????? ? ???????

پزشکی و بهداشتی

شرکـت پــارس کمپــلکس توانسته با محصـولات خود و به همــراه داشـتــن استــــانـدارهای بهـداشـت و سازمان غذا و دارو در صنایع پزشکی و بهداشتی فعال باشد.
ایـن شرکت تامین کننـده ی محصولات پزشکی و بهداشتی از جــمـله : شیـــلد( محــافـــظ صـورت )، انــواع بستــــه بندی هــای قـرص ، مسواک و ... میباشد