فیلم و ورق تک لایه و سه لایه

گالری شرکت پارس کمپلکس
  • ???? ? ??? ???????
فیلم و ورق تک لایه و سه لایه
???? ? ??? ???????

فیلم و ورق تک لایه و سه لایه

این شرکت توانایی تولید ورق های 1 لایه ، 2 لایه ، 3 لایه و چند لایه را دارد.

در ورق هــای 3 لایـه و چـنـد لـایـه مراقبت از محصول افزایش یافته و برای تماس مستقیم با مواد غذایی مناسب میباشد.

این ورق باعث افزایش ماندگاری غذا میشود.